Markamızın toplumsal katılım politikası, içinde yaşadığımız toplumun kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak topluma ve doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek üzerinedir.

Sintra Cosmetic olarak iklim değişikliğine, kaynak kıtlığına ve sosyal eşitsizliğe karşı verilen mücadelenin büyük bir destekçisiyiz.

Hedefimiz, çevrenin ve toplumun sorunlarına karşı geliştirdiğimiz farkındalık neticesinde ihtiyaç duyulan noktalar özelinde sürdürülebilir çözümler sunmak ve gerçekçi faydalar sağlamaktır.