Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısıdır. Amaç, tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi artırmak ve sorumlu üretim - tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanmaktır.

image_not_found

Sintra Cosmetic olarak ilk günden beri bu hedefleri benimsiyor ve çalışmalarımızı doğaya ve canlılara saygı ilkesini göz önünde bulundurarak sürdürüyoruz. Küresel amaçlarda yer aldığı gibi, çalışanlarımıza karşı her daim saygılı, adil ve eşit bir tutum sergilemek önceliğimiz. Birlikte, doğaya zarar vermemeyi, enerji kaynaklarını sorumlu bir şekilde kullanmayı ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğini destekleyen, iklim değişikliğine karşı mücadele eden bir marka olarak yolumuza devam ediyoruz.